Algemene gegevens

Adres: Warande 43, 6305AX Schin op Geul
Telefoonnummer: 043-459 1889
Bankrekeningnummer: NL89 RABO 0146 6903 89
Beheer en reserveringen: Sandra Claessens (043-459 2681 of via contact@geboew.nl)

De dagelijkse leiding en beleidsvoorbereiding van gemeenschapshuis 't Geboew is in handen van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul.

Op dit moment kent het DB de volgende samenstelling en taakverdeling:

  • Wiebe Appelboom: voorzitter [a.i.] en secretaris, externe contacten, personele zaken.
  • Pol Chambille: penningmeester, plv. voorzitter [a.i.].
  • Karel Keulen: plv. penningmeester, contactpersoon klanten.
  • Jan Hendrikx: beleidszaken, contacten gemeente/provincie, contacten HS, plv. contacten Spirato, plv. secretaris.
  • Paul Nass: technische zaken, bouwzaken.
  • Tom Heuts: IT-/elektrotechnische zaken.
  • René Heuts: projectmanager bouw-/technische zaken.
  • Jeff Hodiamont: contacten Spirato, contactpersoon richting samenwerkende verenigingen, plv. contactpersoon klanten, procedurele zaken (oa. KvK, vergunningen).

De beleidsmatige eindverantwoordelijkheid voor wat betreft de Stichting ligt bij het algemeen bestuur (AB), dat wordt gevormd door afgevaardigden van de verenigingen en organisaties die structureel gebruik maken van het gemeenschapshuis. Het AB komt in principe tweemaal per jaar bijeen (voorjaars-, respectievelijk najaarsvergadering).

Ons meest recente jaarverslag kunt u hier bekijken.