Historie 1948-1967

Het oude verenigingsgebouw (1938-1967)

In 1938 weet het toenmalige parochiaal bestuur, onder voorzitterschap van pastoor Bergmans, beslag te leggen op twee houten woonketen van de Staatsmijnen. Architect Beurskens uit Sittard smeedt deze gebouwen samen tot één houten gebouw, dat de naam Verenigingsgebouw meekrijgt en midden zestiger jaren in de volksmond de welluidende en ook toepasselijke naam “La Baraque” verwerft.

pag03

Het gebouw wordt neergezet op een in erfpacht verworven stuk grond aan de Veegats, een smalle weg die vanaf de Breeweg richting beemden voert. Het gebouw heeft een oppervlakte van 200 m2, de halfsteensmuren zijn van zwemsteen en hebben een vurenhouten beschieting, de kap bestaat uit acht houten spanten.
Op 6 april 1938 verleent het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schin op Geul de bouwvergunning. De totale kosten worden begroot op f 1.685,=. Direct na de realisatie fungeert het gebouw als onderkomen voor in Schin op Geul gestationeerde mobilisatiestrijdkrachten.

pag04

 

Na de oorlog wordt het gebouw de plek waar grotere evenementen plaatsvinden. Vooral de toneeluitvoeringen van Inter Nos zijn in de jaren vijftig en zestig een begrip in de gemeenschap Schin op Geul. Ook de legendarische gymnastiekvereniging en nadien de jeugdvereniging hebben een voor die tijd goed onderkomen in het verenigingsgebouw.
Allengs raakt het gebouw echter in verval en voldoet het niet meer aan de eisen van de tijd. Vooral in de wintermaanden is het bijna ondoenlijk het gebouw te verwarmen en ook het vocht vreet het gebouw meer en meer aan.
In 1961 wordt een eerste poging ondernomen een nieuw gemeenschapshuis te realiseren (renovatie hoeve De Hoogbeek). Die plannen gaan de ijskast in, omdat men verwacht de exploitatie niet rond te krijgen; men rekent op een tekort van f 4.400,=.