Dorpsactiviteiten

In samenspraak met het comité Samenwerkende Verenigingen is besloten de activiteitenlijst vanaf heden (01-11-2018) op de website van Schin op Geul info te plaatsen.

Zodra er mutaties zijn worden die direct in het schema opgenomen. Hierdoor kan er altijd een actueel overzicht geraadpleegd worden.

De werkwijze voor deze kalender is als volgt:

  • Bij een nieuwe, nog niet vermelde activiteit eerst de actuele lijst raadplegen om te bepalen of er op die dag(en) reeds andere activiteiten zijn gepland door andere verenigingen.
  • Bij activiteiten in het gemeenschapshuis contact opnemen met de beheerder.
  • Indien de nieuwe activiteit niet conflicteert met een bestaande, meldt u uw activiteit via de mail bij de secretaris van het comité Samenwerkende Verenigingen, mevrouw Kitty Heijenrath.

In alle andere gevallen dient, alvorens een activiteit vast te leggen, gehandeld te worden overeenkomstig de afspraken die daarvoor bestaan binnen het comité Samenwerkende Verenigingen (o.a. de tijdspanne tussen grotere evenementen, overleg etc.).

Dorpsactiviteiten

Alle dorpsactiviteiten

Meer info

Dorpskalender

Alle info over de jaarlijkse dorpskalender

Meer info

Parochie

Maandelijkse uitgave van de Mauritiusbode en een korte historie

Meer info

Verenigingen

Alle verenigingen in 't Geboew

Meer info