Nationaal Rampenfonds steunt ’t Geboew bij herstel vloeren door watersnoodramp juli 2021

Het Nationaal Rampenfonds Giro777 heeft de stichting gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul een bedrag gesponsord van 114.000 euro voor het herstellen van de vloeren in de gymzaal, kleedlokalen en hallen in ’t Geboew aan de Warande 43 te Schin op Geul. Tijdens de watersnoodramp in juli 2021 zijn de vloeren in ’t Geboew verzakt. Om alle functionaliteiten in ’t Geboew weer voor 100% te kunnen aanbieden en de gebruikers optimaal te faciliteren, dienen via een complexe methode de vloeren gelift te worden. Samen met de 54.000 euro van het rijk uit de wet tegemoetkoming schade bij rampen van RVO heeft de stichting de financiën voor deze herstelwerkzaamheden beschikbaar en kan de verbouwing beginnen. De stichting bedankt het Nationaal Rampenfonds Giro777 voor deze gulle gift.

Geplaatst in Geen categorie.