Reserveren

Wil jij een ruimte / zaal of het hele gemeenschapshuis huren? Dat kan! Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden. 

Geboew & Bestuur

Adres: Warande 43, 6305AX Schin op Geul
Telefoonnummer: 043-459 1889
Bankrekeningnummer: NL89 RABO 0146 6903 89
Beheer en reserveringen: Sandra Claessens (043-459 2681 of via contact@geboew.nl)

De dagelijkse leiding bij gemeenschapshuis ’t Geboew berust bij de beheerder; verantwoordelijk voor het beleid is het bestuur van de stichting Gemeenschapsvoorzieningen.

Corona maatregelen vanaf 26 november 2021

Beste besturen en gebruikers van ’t Geboew,

 

De overheid heeft in de persconferentie van vrijdag 26 november de Coronamaatregelen nog verder aangescherpt en een avond Lockdown afgekondigd voor drie weken.

Dit heeft verdere gevolgen voor het gebruik van ons gemeenschapshuis ’t Geboew.

Het gemeenschapshuis ’t Geboew moet vanaf 17.00 uur gesloten worden. Er zijn vanaf 17.00 uur tot 5 uur in de morgen dus geen activiteiten meer mogelijk in ‘t Geboew. Dit gaat in op zondag 28 november.

Tussen 5 uur in de morgen en 17.00 uur in de avond kunnen wel alle activiteiten doorgaan, mits men zich aan de Coronamaatregelen houdt. De bar kan in dien gewenst open zijn. Er mag dan het volledige assortiment aan drank en spijs worden verstrekt.

 

Voor alle activiteiten geldt dat men een mondkapje moet dragen tot op de plaats van de activiteit.

Er moet bij iedere activiteit aan de 1.5 meter afstand worden voldaan, tenzij dit niet mogelijk is voor het uitoefenen van de activiteit. Alleen dan mag men van deze Coronamaatregel afwijken.

Dus ook mondkapje en 1,5 meter als er al een controle op een geldig Coronatestbewijs (QR code) plaatsvindt.

Een geldige QR-code, inclusief een geldig legitimatiebewijs is bij binnenkomst in ‘Geboew verplicht voor horeca, evenementen, culturele activiteiten, zoals van koren, muziekgezelschappen, toneelverenigingen etc., kunst en sporten.

 

Voor kinderen tot 18 jaar is de CTB niet verplicht bij het geven van muzieklessen, de “Schoolzaak”, scouting, club77. Ouders die meekomen en geen functie vervullen moeten wel gecontroleerd worden op CTB.

Kinderen tot 13 jaar hoeven geen Coronatestbewijs te laten zien. Kinderen van 13 jaar hoeven zich niet te legitimeren.

 

Daarnaast blijven de basisregels van kracht:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. Huisgenoten dienen ook in quarantaine te gaan.
 • Schud geen handen
 • Was vaak en goed je handen
 • Hoest en nies in je ellenboog
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes
 • Houd 1.5 meter afstand
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst tot op de plaats
 • Volg de looproutes, Warande ingang en Mauritiussingel uitgang.

 

Indien er nog vragen zijn over het toepassen van de Coronamaatregelen kunt u terecht bij Sandra Claessen en Ger Slootbeek

 

Groeten

Namens bestuur stichting gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul,

Wiebe Appelboom, voorzitter

Corona maatregelen vanaf 25 september 2021

Vanaf zaterdag 25 september 2021 zullen de Coronamaatregelen wijzigen. De 1,5 meter regel zal verdwijnen. Daarnaast zal er meer gebruik worden gemaakt van het Coronatestbewijs (CTB), in de horeca, bioscopen en theaters.

Deze wijzigingen hebben ook invloed op het gebruik van het gemeenschapshuis ’t Geboew.

In overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bepaald dat gemeenschapshuizen in eerste instantie niet onder het CTB vallen en vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

Dit betekent dat bij het gebruik van ’t Geboew in de meeste gevallen niet gecontroleerd hoeft te worden op het CTB.

Dit is goed nieuws, want de meeste verenigingen hebben een sleutel van ’t Geboew (gesloten bijeenkomsten) en is de beheerder (Sandra) niet altijd aanwezig.

Het controleren op het CTB zou tot veel extra werk voor de beheerder hebben geleid.

Dit betekent niet dat er nooit gecontroleerd hoeft te worden op het CTB.

Als er primair sprake is van horeca, evenementen en culturele voorstellingen, dient er wel gecontroleerd te worden (bij feesten, concerten, film- en theatervoorstellingen, sportactiviteiten met publiek, disco etc.).

Dus openbare bijeenkomsten waar deelname vrij toegankelijk is.

De beheerder zal samen met het bestuur van ’t Geboew bij deze openbare bijeenkomsten toezien op het naleven van de Coronamaatregelen.  

 

Tijdens het gebruik van ’t Geboew (gesloten bijeenkomsten) dient er wel aan de overige Coronamaatregelen voldaan te worden.

De verantwoordelijkheid tot het naleven van de Coronamaatregelen wordt verlegd naar de besturen van de verenigingen, want de beheerder is niet altijd aanwezig.

De volgende maatregelen zijn nog van toepassing:

 • Was uw handen regelmatig
 • Schud geen handen
 • Hoesten en niezen in de ellenboog
 • Bij klachten thuisblijven en laat u testen bij de GGD
 • En regelmatig de ruimtes ventileren
 • De verplichte 1,5 meter afstand is niet meer verplicht, maar het dringende advies om gepaste afstand te houden.

 

Indien er nog vragen zijn over het toepassen van de Corona-maatregelen kunt u terecht bij de beheerder (Sandra)

't Geboew

Trefpunt van de gemeenschap